Tin Tức Sinh Hoạt: Ban Phụ Nữ Hội Thánh Sinh Hoạt Trở Lại Hằng Tháng, Bắt Đầu Từ Ngày 27.02.2021

Sau một thời gian dài tạm ngưng sinh hoạt vì bị ảnh hưởng của Covid-19, nay tình hình Tây Úc đã ổn định, Ban Phụ Nữ Hội Thánh sinh hoạt hằng tháng trở lại, bắt đầu từ Thứ Bảy 27.02.2021, lúc 7:00pm, tại số 1 Thyme Ct, Mirrabooka. Kính mời Quý bà, cô, chị, em trong Hội Thánh đến tham gia sinh hoạt để gây dựng, khích lệ nhau trong đời sống thuộc linh lẫn thuộc thể.