Ban cao niên / SENIOR GROUP

Ban Cao Niên Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Perth được thành lập vào tháng 5 năm 2009, là mục vụ sinh hoạt của các cụ, các ông bà cao tuổi trong Hội Thánh  vào buổi trưa thứ Năm mỗi tháng hai lần để các cụ, các ông bà cùng nhau thờ phượng Chúa, học Lời Chúa, làm chứng ơn phước Chúa, chia sẻ những câu chuyện đức tin, sức khỏe cho người cao tuổi, cầu nguyện cho nhau và có bữa ăn thông công vui vẻ với nhau.

Trưởng ban Cao Niên Hội Thánh hiện tại là cụ Phan Văn Giáo