TRƯỜNG TIẾNG VIỆT TIN LÀNH / EVANGELICAL SCHOOL OF VIETNAMESE LANGUAGE

Quý phụ huynh thân mến!

Theo qui định hiện hành của chính quyền Tây Úc về COVID-19, Trường Tiếng Việt xin gởi đến phụ huynh những thông tin sau:

– Phụ huynh và học sinh từ lớp 3 ở trường Úc trở lên, khi đi học ở trường Tiếng Việt đều phải mang khẩu trang 😷

– Nếu con em của mình không khỏe, xin quý phụ huỵnh cho các em ở nhà.

– Thời gian ra chơi của các em sẽ là 13′ cho đến khi có thông báo mới.

– Phụ huynh và học sinh thường xuyên rửa tay bằng dung dịch Sanitizer do trường cung cấp sẵn ở cửa ra vào.

– Phụ huynh cần check-in ứng dụng SafeWA hoặc ghi tên/số điện thoại của mình vào giấy check-in SafeWA của trường.

Để đảm bảo thực hiện đúng qui định của chính quyền Tây Úc, và giữ an toàn chung, xin quý phụ huynh lưu ý giúp cho.

Cầu xin Thượng đế ban sự bình an đến cho tất cả.

Thân ái

– Hiệu trưởng Đào thị Bạch Tứ

=============================================================

GIỚI THIỆU

TRƯỜNG TIẾNG VIỆT TIN LÀNH

Địa chỉ: 1 Thyme  Court, Mirrabooka, WA 6061

Thời gian học: Thứ Bảy hàng tuần, theo lịch trình học của trường Úc, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa

Điện thoại: 62487955  – 0410 991 204

Chương Trình: Dạy Việt Ngữ từ lớp Mẫu giáo đến lớp 9, với đầy đủ tài liệu đựơc cung cấp  trường Đaị học Melbourne

Mục đích:  – Bày tỏ tình yêu và Phúc âm của Chúa Jesus thông qua công tác dạy tiếng Việt

                  – Giúp học sinh nghe, nói, đọc,viết Tiếng Việt và tạo cho các em có những sinh hoạt chung trong trường học cũng như trong cộng đồng người Việt để các em có cơ hội áp dụng và phát huy khả năng Tiếng Việt cũng như gìn giữ bản sắc dân tộc của mình.

Hiệu Trưởng: Cô  Đào Thị  Bạch Tứ

Giáo Viên: Thầy cô giáo hầu hết đều có nhiều năm kinh nghiệm dạy Tiếng Việt, hết lòng thương yêu,chăm sóc và tận tâm dạy dỗ học sinh.                                                                                                                                                                            

  Trương Quyên Di                 

   Cô Hồ Nguyễn Thanh Trúc      

   Cô Võ  Thị Thủy Tiên

   Cô Đỗ Võ Nhã Phương

   Cô Phan Thị Thu Thủy     

   Cô Lê Ánh Dương  

   Cô Trương Thị Anh Thư          

   Cô Trần Thị Lệ Hoa

    Cô Lai Thị Lệ

   Thầy Dương  Hoàng Quy       

   Thầy Nguyễn  Thành  Cung         

 

INTRODUCTION

EVANGELICAL SCHOOL OF VIETNAMESE LANGUAGE

Address: 1 Thyme  Court, Mirrabooka, WA 6061

School Time: Weekly Saturday, (Following School time of Australian Deparrtment of Education) , from 10:00am – 12:00pm

Telephone: 62487955  – 0410 991 204

Programme: Teaching Vietnamese from Kindergarten to Grade 9, with full materials provided  The University of Melbourne

Purpose:  Expressing the love and gospel of Jesus Christ through teaching Vietnamese language

                  – Teaching students to listen, speak, read and write Vietnamese, and facilitating them common activities in school as well as in the Vietnamese community so that they have the opportunity to apply and promote their Vietnamese language skills, and preserve their national identity as well.

Principal: Mrs. Tu Dao

Teachers:Most of the teachers have many years of experience in teaching Vietnamese, with their wholehearted love, care and dedication in teaching students.                                                                                                                                                                       

   Mrs. Quyen Di Truong         

   Mrs. Thanh Trúc Ho            

   Mrs. Thuy Tien Vo

   Mrs. Nha Phuong Do       

   Mrs. Jenny Phan

   Mrs. Anh Duong Le

   Mrs. Anh Thu Truong          

   Mrs. Le Lai

   Mrs. Le Hoa Tran

   Mr. Hoang Quy Duong       

    Mr. Thanh  Cung Nguyen         

 

hình ảnh sinh hoạt / gallery