Ban trung niên

Ban Trung Niên là mục vụ sinh hoạt của các anh chị trong lứa tuổi 44-60, mỗi tháng hai lần vào 7:30am thứ Bảy nhằm gây dựng đức tin và thông công nâng đỡ lẫn nhau trong đời sống. Trong chương trình sinh hoạt, các anh chị cùng học Kinh Thánh, đố Kinh Thánh, làm chứng ơn phước  Chúa, giải đáp thắc mắc, câu chuyện đức tin, câu chuyện đời sống của tuổi trung niên, sinh hoạt vui…

Xin mời anh chị em trong lứa tuổi trung niên đến tham gia sinh hoạt của ban. Hân hạnh chào đón.

Trưởng ban Trung niên hiện nay: ông Ngô Hồng Đức