Ban thanh tráng (gia đình trẻ)

Ban Thanh Tráng (Gia Đình Trẻ) được tái lập vào ngày 30 tháng 12 năm 2020, là mục vụ nhằm gây dựng đức tin và thông công nâng đỡ lẫn nhau trong đời sống của các bạn trong lứa tuổi 30-45. Đây là lứa tuổi đầy nhiệt huyết, năng lực, phần lớn đã lập gia đình, bận bịu với công việc và con nhỏ. Chương trình sinh hoạt mỗi tháng một lần, vào 7:30am thứ Tư tuần thứ ba của tháng để cùng nhau ca ngợi Chúa, suy gẫm Lời Chúa, tâm tình và khích lệ lẫn nhau những vấn đề trong đời sống…

Xin mời các bạn trong lứa tuổi thanh tráng niên đến tham gia sinh hoạt của ban. Hân hạnh chào đón.