TIN LÀNH LÀ GÌ?

 

 

“Nầy, ta báo cho các ngươi một TIN LÀNH, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân”
(Lu-ca 2:10)

Ban đầu Thượng Đế tạo nên thế gian chúng ta – Núi non, sông biển, cỏ cây, hoa lá và các vật có sự sống đều do Ngài dựng nên cả.

Hinh01

Nhưng điều quí nhất là Ngài tạo một con người hoàn toàn tốt đẹp và không có tội lỗi. Ngài yêu mến người và muốn người là bạn của Ngài để thông công vui vẻ với Ngài và coi sóc mọi công cuộc sáng tạo của Ngài trên trái đất.

Hinh02

Thượng Đế không tạo nên con người như một người máy, hoặc một cái máy. Ngài ban cho con người một quà tặng quí giá tức là ý chí tự do để chọn điều phải hoặc quấy, tốt hoặc xấu. Ngài không muon ép người ta phải theo Ngài. Ngài muốn loài người tự nguyện yêu Ngài.

Hinh03

Nhưng người ta đã lựa chọn con đường bất tuân Thượng Đế; người đã lựa chọn sai. Người thích làm vừa lòng chính mình hơn làm vừa lòng Thượng Đế.

NGƯỜI ĐÃ PHẠM TỘI. – Và như thế, tội đã bước vào thế gian Sự chết đã đi chung với tội. Thượng Đế đã phán trong Kinh Thánh (là Lời Ngài) cho chúng ta rằng: “Tiền công của tội lỗi là sự chết.” (Rôma 6:23).

Tất cả sự đau đớn và gian ác có trong thế gian hôm nay là do tội lỗi mà ra.

Hinh04

Tội lỗi giống như đám mây đen che khuất mặt trời. Đó là lý do khiến Thượng Đế có vẻ xa cách loài người vạn dặm. Ngài trong sạch và thánh khiết. Ngài ghét tội lỗi. Ngài không muốn và không thể nhìn tội lỗi. Tội lỗi làm bế tắc đường đi tới Ngài.

TỘI LỖI LÀ GÌ?

Hinh05 300x170

Tội không phải chỉ là giết người, trộm cắp, lường gạt, làm bậy.

Hinh06 134x300

Tôi phạm tội khi tôi sống cho chính mình thay vì cho Thượng Đế, là Đấng Tạo-hóa của tôi. Tôi phạm tội khi tôi bảo: “Tôi là chủ chính mình, nay là cuộc đời của tôi, tôi phải được tự do sử dụng nó tùy ý tôi thích.” Lời của Thượng Đế có phán trong Êsai 53:6 rằng: “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy.”

Hinh07

Tôi phạm tội khi tôi từ chối đặt niềm tin nơi Jêsus Christ, Con Thượng Đế. Thượng Đế phán với chúng ta rằng: “Ai tin đến Con Đức Chúa Trời, thì có chứng ấy trong mình; còn ai không tin Đức Chúa Trời, thì cho Ngài là nói dối, vì chẳng tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về Con Ngài. Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài.” (I Giăng 5:10-11).

Tôi phạm tội khi tôi không làm điều đáng phải làm.

Kinh Thánh có chép rằng:”Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.” (Giacơ 4:17). Tôi phạm tội khi tôi không lưu tâm đến kẻ khác như chính mình, chẳng làm gì cả hoặc làm rất ít để giúp kẻ cô đơn, bất hạnh.

Hinh08 300x181

Tôi phạm tội khi tôi bất tuân Thượng Đế, khi tôi không yêu Ngài hết lòng.

Trong Mathiơ 22:37-38 (Kinh Thánh) chúng ta đọc: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết.”

Hinh09 300x245

Bạn có thể cho rằng mình không tệ lắm, vẫn còn khá hơn nhiều người khác. Nhưng đó vẫn không phải là vấn đề, vì chẳng ai trong chúng ta tiến lại gần tiêu chuẩn hoàn toàn của Thượng Đế. Chỉ có Chúa Jêsus là Con Thượng Đế là trọn vẹn. Có lẽ chúng ta chưa làm điều gì đặc biệt gian ác. Nhưng chúng ta là tội nhơn chỉ vì chúng ta chưa tốt đủ. Ví dụ: Chẳng hạn điểm thi đậu là 50. Nếu có người chỉ được 5 điểm; người ấy đã hỏng thi, nếu bạn được 49 điểm, bạn cũng hỏng. Bạn chẳng can biện hộ: “Tôi còn khá hơn người được 5 điểm quá nhiều.” Cả hai điều hỏng thi. Kinh Thánh có chép: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hien của Đức Chúa Trời.” (Rôma 3:23). Tội lỗi là căn bệnh tất cả chúng ta đều mắc phải.

Hinh10 300x174

Tội lỗi giống như một đốm đen xấu xí trên một trang giấy sạch sẽ. Ích kỷ, lười biếng, lơ lững, nói dối, nói những chuyện bẩn thỉu, tất cả những điều đó làm hỏng tâm tính bạn. Tội lỗi phá hủy hạnh phúc gia đình hoặc tình bạn của chúng ta.

Hinh11 300x177

Tội lỗi giống như cỏ dại trong vườn, nếu không nhổ tận gốc, nó sẽ mọc lan cả vườn. Những hành động bất lương, bất phục tùng lặt vặt sẽ trở thành những thói quen chúng ta không thể bỏ được.

Hinh12 300x234

Tội lỗi ngăn cách bạn với Thượng Đế trong đời này và đời sau. Hãy nhớ rõ: Hỏa ngục là một thực tại khủng khiếp ghê rợn đối với mọi kẻ từ chối Jêsus Christ trong cuộc đời này.

Bây giờ bạn phải làm sao?

Bạn không thể đẩy bức tường đi chỗ khác.

Bạn không thể tự cứu được.

Cố gắng giúp kẻ khác và làm việc thiện cũng không thể cất bỏ được chướng ngại vật đó. Nếu tội lỗi ngăn cách chúng ta với Thượng Đế, há chúng ta không còn hy vọng nào sao? Thượng Đế há gat bỏ chúng ta hẳn rồi sao? KHÔNG!

ĐÂY LÀ TIN LÀNH

“Nầy ta báo cho các ngươi một TIN LÀNH, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân.
Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa.”

Thượng Đế vẫn còn yêu thương loài người . Kinh Thánh dạy chúng ta rằng: “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: “Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống.” (I Giăng 4:9).

Hinh13 273x300

Thượng Đế đã sai chính Con Ngài giáng sinh như một em bé, Jêsus Christ, Con Thượng Đế, đã lớn lên trong thế gian này. Ngài tỏ cho loài người cách hiểu biết và yêu thương Thượng Đế, Jêsus Christ sống một đời sống trọn vẹn vô tội. Vì chúng ta, Jêsus Christ đến để phá bỏ bức màn của tội lỗi và sự chết.

Hinh14

Thượng Đế đã chứng tỏ tình yêu Ngài đối với chúng ta, vì Kinh Thánh có chép:”Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” Lúc Jêsus còn thanh xuân, Ngài nhận tội lỗi chúng ta và cho phép người ta giết Ngài. Nhưng làm sao cái chết của Jêsus Christ có thể chứng minh tình yêu của Thượng Đế đến với chúng ta được? Cái chết đó đã hủy phá bức tường tội lỗi giữa chúng ta với Thượng Đế bằng cách nào?

Hinh15

Bản tánh Thượng Đế giống như đồng tiền hai mặt: công bình và yêu thương. Sự công bình của Ngài kết án con người, vì tội lỗi phải bị hình phạt. Tình yêu của Ngài khiến Ngài khao khát con người trở lại làm bạn với Ngài. Trên thập tự giá, sự Công bình và Yêu thương của Ngài đã được hoàn toàn thỏa mãn, tội lỗi phải bị phạt, cho nên Thượng Đế trong tình yêu, đã sai con Ngài là Jêsus Christ đến chết thế chúng ta, để đền tội chúng ta mà đáng lý ra chúng ta phải gánh chịu.

Hinh16

Đó là lý do, trên thập tự giá, Ngài đã kêu: “Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi.” Chúa Jêsus đã mang trọn án phạt thế chúng ta. Chúa Jêsus đã đau khổ vì bị xa cách Cha Ngài, bởi cớ chúng ta.

Tuy nhiên, trước khi chết, Ngài đã phán:”Mọi việc đã được trọn”. Nay không phải là tiếng kêu bại trận, nhưng là tiếng kêu đắc thắng:”Ta đã làm xong! Nợ tội của con người ta đã trả xong.”

Ngài đã làm xong công tác cứu bạn khỏi hỏa ngục là sự huỷ diệt đời đời. Con đường trở về Thượng Đế đã mở. Hàng rào tội lỗi đã bị triệt hạ.

Chúng ta thấy

PHẦN CỦA THƯỢNG ĐẾ

Ngài đã yêu chúng ta đến nỗi đã sai Con Ngài chết thế chúng ta.

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài,
hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”
(Giăng 3:16).

PHẦN CỦA CHÚA JÊSUS

Ngài gánh lấy hình phạt tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá. Sau khi Ngài chết, các môn đồ đem xác Ngài đi chôn trong mộ. Đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài triệt hạ bức màn tội lỗi và sự chết, và hiện nay Ngài ban cho bạn cuộc sống đời đời trên thiên đàng với Ngài.

Chúng ta đọc trong Kinh Thánh: “Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình.”

ĐÓ LÀ TIN LÀNH

Bây giờ đến

PHẦN CỦA BẠN

Tiếp nhận Jêsus hay từ chối Ngài.

Bạn muốn sống mãi mãi trong bất mãn, chỉ nếm biết nỗi trống trải, hay hưởng thụ những lạc thú chóng qua của đời này chăng? Hãy nhớ điều này: Một ngày kia bạn sẽ cảm thấy quá muộn rằng bạn đã bỏ mất những gì đẹp đẽ nhứt trong cuộc đời, đã phạm phí đời bạn và hủy phá linh hồn mình.

Sống không có Christ tức là chết không có Christ. Chết không có Christ nghĩa là mãi mãi sống không có Ngài, trong hoả ngục. Nhưng nếu bạn muốn cuộc đời thật thỏa mãn, có mục đích và ý nghĩa, một cuộc đời xứng đáng và nhứt là một cuộc đời đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì đó là điều Đức Chúa Trời đang mong mỏi. Sự tha thứ cùng sự sống đời đời không đến một cách tự nhiên, nhưng phải có phần của bạn.

BẠN

  1. Cần CHẤP NHẬN. – Rằng, bạn đã phạm tội trước mặt Thượng Đế. Hãy hết lòng buồn bã hối tiết về tội loi của bạn. Hãy ghét tội và bằng lòng bỏ tất cả mọi ý tưởng, lời nói, hành động cùng thói quen bạn biết là sai lầm.
  2. Cần TIN. – Rằng, Jêsus Christ đã chết trên thập tự giá gánh mọi tội lỗi và tội hình của bạn. Dầu bạn là ai và phạm bất cứ việc gì, Thượng Đế đã hứa tha thứ bạn nếu bạn thật lòng tin rằng Jêsus Christ đã chết thế cho bạn.
  3. Cần LÀM. – Tiếp nhận Jêsus Christ làm Chúa đời sống bạn, làm chủ bạn, làm cứu Chúa tẩy sạch tội lỗi bạn, làm người bạn hướng dẫn và cùng sống với bạn.

Thượng Đế có hứa rằng: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (I Giăng 1:9). Hãy nhớ rằng: Chúa Jêsus không bao giờ hứa theo Ngài là một việc dễ. Hãy sẵn sàng đối diện với mọi sự chống đối chế nhạo cùng hiểu lầm. Mỗi chi tiết trong cuộc đời trong công việc, trong tình bạn, thì giờ cùng tiền bạc của bạn đều phải thuộc quyền điều khiển của Ngài.

Trong Kinh Thánh sách Khải Huyền 3:20, Jêsus có phán với chúng ta rằng: “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy.”

Hinh18

Chúa Jêsus đang đợi ngoài cửa cuộc đời bạn, nơi cửa lòng bạn. Ngài không ngang nhiên bước vào. Ngài muốn được mời vào. Chốt cửa ở bên trong cánh cửa phía của bạn; chỉ có bạn mới mở cửa được. Bạn sẽ là Cơ đốc nhân chân thật khi bạn mở cửa của cuộc đời bạn cho Chúa Jêsus Christ và để Ngài bước vào đời sống trong lòng bạn.

Rất giúp ích bạn nếu có thể suy nghĩ cẩn thận từng câu của lời cầu nguyện sau đây:

Lạy Chúa Jêsus Christ,

Con biết con đã phạm tội trong ý nghĩ, lời nói cùng hành động hằng ngày của con. Có nhiều việc thiện con chưa làm. Nhưng con đã làm nhiều điều tội lỗi. Con hối cải về những tội lỗi của con và xoay bỏ mọi điều con biết là sai quấy. Con biết Ngài đã bỏ mạng sống Ngài trên thập tự giá vì cớ con. Con xin dâng lại đời sống con cho Ngài với lòng biết ơn. Bây giờ con xin mời Ngài bước vào đời sống con.
Xin hãy bước vào làm Cứu Chúa của con để tẩy sạch con. Xin hãy bước vào làm Chúa con để điều khiển con. Xin hãy bước vào làm bạn của con để sống với con, và con sẽ phục vụ Ngài trong những tháng năm còn lại của đời con với sự vâng phục trọn vẹn. A-men.

Nếu bạn thật lòng nói lời cầu nguyện trên đây với Đức Chúa Jêsus Christ. Thì ngay giờ này bạn được chính Đức Chúa Trời gọi bạn là con của Ngài. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm nhiều điều lạ lùng trên đời sống bạn kể từ khi bạn mời Ngài làm Chủ cuộc đời mình. Chúng tôi xin hoan nghênh bạn và sẵn sàng giúp đỡ bạn những bước đầu tiên trên con đường theo Chúa.

Xin mời bạn liên hệ với Mục sư tại Hội Thánh Tin lành Việt Nam, 1 Thyme Ct, Mirrabooka, WA (Tel: 0484190093), chúng tôi sẽ rất vui giải thích thêm về niềm tin và cuộc sống mới trong Thượng Đế, Đấng tạo ra vũ trụ và con người.