Thông tin Tang lễ ông Nguyễn Kim Long

Kính gởi đến Quý con cái Chúa thông tin về tang lễ của ông Nguyễn Kim Long để tham dự và cầu nguyện cho tang quyến và tang lễ, Nguyện danh Chúa được vinh hiển qua tang lễ, tang quyến được yên ủi và mỗi con cái Chúa được khích lệ lòng trung tín, yêu mến Chúa!

Cáo Phó Circle 01
Death Notice 01