Thông tin Tang lễ ông Dương Thiệu Hớn

Kính gởi đến Quý con cái Chúa thông tin về tang lễ của ông Dương Thiệu Hớn để cầu nguyện cho tang quyến và đến tham dự lễ tang, Nguyện danh Chúa được vinh hiển qua tang lễ, tang quyến được yên ủi và mỗi con cái Chúa được khích lệ lòng trung tín, yêu mến Chúa!

Dth V
Dth E