Chương trình Tưởng nhớ anh Nguyễn Hoàng Trung và Cầu nguyện cho Tang quyến

Kính mời Quý tôi con Chúa cùng đến dự lúc 7:30pm – thứ Sáu 19. 11. 2021, tại nhà thờ Tin Lành Perth – 01 Thyme Ct, Mirrabooka, WA

Ct 1
Ct 2
Ct 3
Ct 4