Chương Trình Thờ Phượng Trực Tuyến – Chúa nhật 25. 4. 2021

Kính chào Quý tôi con Chúa,

Để ngăn ngừa khả năng lây nhiễm Covid-19, chính quyền Tây Úc quyết định phong tỏa toàn bang Tây Úc trong 03 ngày kể từ 12:00am ngày 24/4/2021 cho đến 12:00am ngày 27/4/2021. Vì vậy, theo lệnh phong tỏa của chính quyền bang Tây Úc, Hội Thánh chúng ta sẽ tạm thời chuyển sang Thờ phượng Chúa trực tuyến vào Chúa nhật 25/4/2021. Các sinh hoạt khác của Hội Thánh và ban ngành tạm ngưng trong thời gian thành phố bị phong tỏa.

Kính mời Quý tôi con Chúa trung tín dành thì giờ lúc 10:00am sáng Chúa nhật 25/4/2021, tại nhà mình cùng hòa lòng thờ phượng Chúa qua màn hình trực tuyến tại hai địa chỉ:

– Trang web của Hội Thánh: tinlanhperth.org

– Kênh youtube của Hội Thánh: VN Church in Perth

P/s: Xin Quý con cái Chúa lưu ý, trong thời gian thành phố bị phong tỏa, nếu có việc cần thiết đi ra khỏi nhà, Quý ông bà anh chị em tuyệt đối mang khẩu trang (mask) theo qui định của chính quyền.

Vecp Worship 2542021 01
Doc21 01