Chương Trình Thờ Phượng Trực Tuyến – Chúa nhật 02. 5. 2021

Kính chào Quý tôi con Chúa,

Theo quyết định của thủ hiến Tây Úc về việc nới lỏng phong tỏa tại Perth and Peel, việc giãn cách xã hội 4 m² và mang khẩu trang được áp dụng cho đến hết ngày 07 tháng 5 năm 2021, Để an toàn cho Hội Thánh và quý con cái Chúa, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Perth sẽ Thờ phượng Chúa trực tuyến vào Chúa nhật 02/5/2021. Các sinh hoạt khác của Hội Thánh và ban ngành cũng tạm ngưng cho đến hết ngày 07 tháng 5 năm 2021.

Kính mời Quý tôi con Chúa trung tín dành thì giờ lúc 10:00am sáng Chúa nhật 02/5/2021, tại nhà mình cùng hòa lòng thờ phượng Chúa qua màn hình trực tuyến tại hai địa chỉ:

– Trang web của Hội Thánh: tinlanhperth.org

– Kênh youtube của Hội Thánh: VN Church in Perth

02052021 01
A