Chương Trình Thờ Phượng Chúa – Sunday 21. 11. 2021

Kính mời Quý ông bà anh chị em trung tín đến thờ phượng Chúa

Thánh nhật 21. 11. 2021, lúc 10:00am

01 Thyme Ct, Mirrabooka, WA.

21112021 01
Tct 1b
Tct 2
Tct 3