Chương Trình Thờ Phượng Chúa – Sunday 14. 11. 2021

Kính mời Quý ông bà anh chị em trung tín đến thờ phượng Chúa

Thánh nhật 14. 11. 2021, lúc 10:00am

01 Thyme Ct, Mirrabooka, WA.

  • Chương trình Thờ phượng Chúa – Chúa nhật ngày Phụ nữ Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Perth. 
14112021 01
Tcta