Chương Trình Thờ Phượng Chúa – Sunday 09. 5. 2021

Tạ ơn Chúa cho Tây Úc được bình an qua khỏi đợt lockdown vì dịch bệnh, và dựa trên thông báo mới nhẩt từ chính quyền Tây Úc, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Perth sẽ được trở lại thờ phượng Chúa tại nhà thờ từ CN 9.5.2021.

Kính mời Quý con cái Chúa trung tín đến nhà thờ nhóm thờ phượng Chúa, lúc 10:00am – Chúa nhật 09. 5. 2021

Xin Chúa ban phước và bảo vệ Hội Thánh và mỗi con cái Chúa.

Shalom!

* Chương trình Thờ phượng Chúa – CN 09. 5. 2021 sẽ được truyền trực tuyến trên Facebook: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Perth – VEC in Perth, và cũng phát lại trên kênh Youtube: VN Church in Perth (lúc 2:00pm cùng ngày), dành cho một số ông bà anh chị em chưa tiện đến nhà thờ trong CN 09. 5. 2021

090521 01
Tct 09052021b