Chương Trình Thờ Phượng Chúa – Sunday 07. 11. 2021

Kính mời Quý ông bà anh chị em trung tín đến thờ phượng Chúa

Thánh nhật 07. 11. 2021, lúc 10:00am

01 Thyme Ct, Mirrabooka, WA.

 – Chương trình Thờ phượng song ngữ

 – Thánh lễ Tiệc Thánh đầu tháng

 – Sau chương trình Thờ phượng, ban hát lễ Hội Thánh bắt đầu tập hát cho Lễ Giáng sinh, kính mới ông bà anh chị em tham gia và ở lại để tập hát.

07112021 01
Tct 1
Tct 2
Tct 3