Chương Trình Thờ Phượng Chúa – Sunday 05. 12. 2021

Kính mời Quý ông bà anh chị em trung tín đến thờ phượng Chúa

Thánh nhật 05. 12. 2021, lúc 10:00am

01 Thyme Ct, Mirrabooka, WA.

 

* Chương trình thờ phượng song ngữ

* Thánh lễ Tiệc Thánh (Chúa nhật đầu tháng)

 

05122021 01
Tct A
Tct B
Tct C