Ban phụ nữ / WOMEN GROUP

Ban Phụ Nữ Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Perth là mục vụ sinh hoạt của quý bà, quý cô trong Hội Thánh nhằm gây dựng đức tin, gây dựng tình thân và mối thông công lẫn nhau để nâng đỡ, khích lệ, hỗ trợ nhau trong đời sống tin kính và đời sống thường nhật.

Trong giờ sinh hoạt của Ban vào tối thứ Bảy tuần thứ ba của mỗi tháng, các bà, các cô được học Lời Chúa, đố Kinh Thánh, làm chứng ơn phước Chúa, tập bài ca mới, trò chơi, nấu ăn , phụ nữ làm đẹp, thông công (Sinh nhật, Tân niên, tất niên.. ), thăm viếng, cầu nguyện cho nhau…. cuối năm thi Kinh Thánh có thưởng…  

Các bà, các cô cũng dùng tài năng khéo léo Chúa ban cho vào công việc trang trí, chăm sóc nhà Chúa, và nấu những bữa ăn thật ngon và chu đáo để yểm trợ vào việc thông công của Hội Thánh.

Mời các bà, các cô cùng tham gia sinh hoạt của ban.

Rất hân hạnh.

Trưởng ban Phụ nữ hiện nay: bà Phạm Ngọc Châu