Chương Trình Lễ Kỷ Niệm Chúa Jesus Chịu Thương Khó – Friday 02. 4. 2021

Kính mời Quý con cái Chúa trung tín đến dự Lễ Kỷ Niệm Chúa Jesus Chịu Thương Khó

Thứ Sáu, ngày 02 tháng 4 năm 2021

HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM – PERTH

01 Thyme Ct, Mirrabooka, WA

* Trong chương trình có Thánh lễ Tiệc Thánh

Good Friday 2021 Viet 01
Ct 01