Chương Trình Lễ Kỷ Niệm Chúa Jesus Phục Sinh – Sunday 04. 4. 2021

Kính mời Quý con cái Chúa trung tín đến dự Lễ Kỷ Niệm Chúa Jesus Phục Sinh

Chúa nhật, ngày 04 tháng 4 năm 2021

HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM – PERTH

01 Thyme Ct, Mirrabooka, WA

* Sau chương trình lễ, toàn Hội Thánh sẽ chụp hình chung để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Thành Lập HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM tại PERTH. Sau đó là thì giờ toàn Hội Thánh cùng sinh hoạt – thể thao, và ăn bữa ăn thông công vui vẻ với nhau. Kính mời hết thảy Quý con cái Chúa cùng tham dự!

Abc 01
Ps 2021