Phân Ưu

– Được tin thân mẫu của chị Hạnh Đoàn vừa qua đời tại Việt Nam, xin thay mặt Hội Thánh chân thành chia buồn cũng chị Hạnh và gia đình. Nguyện xin Chúa Thánh Linh nâng đỡ, an ủi và thêm sức trên chị và gia đình trong lúc đau buồn này.

MSQN Nguyễn Hữu Đa Vít

 

Short Condolence Message

 

– Được tin em trai của anh Ngô Hồng Đức vừa qua đời tại Việt Nam. Xin thay cho Hội Thánh chân thành phân ưu cùng anh Đức và gia đình. Nguyện Chúa Thánh Linh ở cùng và an ủi an Đức và gia đình lúc tạm chia ly này.

MSQN Nguyễn Hữu Đa Vít