TRƯỜNG VIỆT NGỮ TIN LÀNH

 

Địa chỉ: 1 Thyme  Court, Mirrabooka, WA 6061

Thời gian học: Thứ Bảy hàng tuần, theo lịch trình học của trường Úc, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa

Điện thoại: 62487955  – 0410 991 204

Chương Trình: Dạy Việt Ngữ từ lớp Mẫu giáo đến lớp 9, với đầy đủ tài liệu đựơc cung cấp  trường Đaị học Melbourne

Mục đích:  – Bày tỏ tình yêu và Phúc âm của Chúa Jesus thông qua công tác dạy tiếng Việt

                  – Giúp học sinh nghe, nói, đọc,viết Tiếng Việt và tạo cho các em có những sinh hoạt chung trong trường học cũng như trong cộng đồng người Việt để các em có cơ hội áp dụng và phát huy khả năng Tiếng Việt cũng như gìn giữ bản sắc dân tộc của mình.

Hiệu Trưởng; Cô  Đào Thị  Bạch Tứ

Giáo Viên: Thầy cô giáo hầu hết đều có nhiều năm kinh nghiệm dạy Tiếng Việt, hết lòng thương yêu,chăm sóc và tận tâm dạy dỗ học sinh.                                                                                                                                                                                                                         

   Cô Trương Quyên Di                 Cô Võ  Thị Thủy Tiên 

   Cô Hồ Nguyễn Thanh Trúc       Cô Phan Thị Thu Thủy

   Cô Nguyễn Thị Kim Loan         Cô Đổ Thị Tuấn Anh

   Cô Trương Thị Anh Thư           Cô Trần Thị Lệ Hoa

   Thầy Dương  Hoàng Quy          Thầy Nguyễn  Thành  Cung