Trở về mái nhà xưa

Written by Super User. Posted in Testimony||Làm Chứng

Tiến sĩ Lâm Ngữ Ðường, sinh năm 1895 tại  tỉnh Phúc kiến  và mất năm 1976 tại Hồng Kông. Là  một học giả và văn sĩ có tài, ông không chỉ nổi tiếng của Trung Hoa, mà còn là một nhà văn hóa lớn  của thế  giới.  Sau khi tốt nghiệp trường Ðại học Saint John's ở Thượng hải, Ông đã học thêm tại  Đại học Harvard, Hoa Kỳ, và đỗ tiến sĩ tại trường Ðại học Leipzig, Ðức Quốc. Ông từng làm giáo sư hai trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh, chủ bút phần Anh Ngữ cho tờ Academic Sinica,  làm Viện Trưởng Viện Ðại Học Nanyang ở Singapore, và là Giám Ðốc đầu tiên của  Phân Bộ Văn Hóa Nghệ Thuật Liên Hiệp Quốc (UNESCO), khi tổ chức nầy mới ra đời vào năm 1948.

 

Trong cả cuộc đời Tiến sĩ Lâm Ngữ Ðường đã viết hơn 35 đầu sách. Năm 1937, Tiến sĩ cho xuất bản quyển “The Importance of Living” (Tiếng Hoa là “Sinh Hoạt Yếu Tính”, và Nguyễn Hiến Lê đã dịch ra tiếng Việt với tựa đề là “Một Quan Niệm Về Sống Ðẹp”). Trong quyển sách nầy với chương “Tại Sao Tôi Lại Là Một Dị Giáo Ðồ” Ông đã công khai nói lên lý do tại sao, mặc dầu là con của một Mục sư, Ông đã rời bỏ Cơ-đốc-giáo và quay về với các tôn giáo cổ truyền Trung Quốc. 

Nhưng cuộc hành trình tâm linh của Tiến sĩ Lâm Ngữ Ðường không hề kết thúc ở đó. Ðức Chúa Trời đã dùng người vợ rất tin kính mà Ông đã cưới được từ buổi xuân xanh để cứu Ông. Ðức Chúa Trời đã dùng đức tin đơn sơ thuần thành của Bà để đem Ông về với Chúa. Năm 1959, Tiến sĩ Lâm đã xuất bản quyển “From Pagan to Christian” và cho đăng trên tờ báo của Giáo Hội Trưởng Lão Hoa Kỳ Presbyterian Life, một bài làm chứng về sự trở lại Ðạo của mình, mà một Cơ-đốc-nhân đã dịch sang Tiếng Việt  như ở dưới đây:

(Lời giới thiệu của Mục sư Dương Đức Hiền)

Nhiều người đã hỏi tôi (có người hỏi với giọng vui sướng, có người với vẻ thất vọng) rằng, tại sao một người từng kể mình là người vô đạo như tôi lại trở về với Cơ-đốc Giáo? Tôi trở về với đức tin Cơ-đốc và gia nhập Hội Thánh của Chúa là vì tôi muốn quay về với ý thức về Thượng Ðế và tình yêu của Ngài mà Chúa Giê-xu đã mạc khải cho tôi cách đơn giản và rõ ràng.