Tôi chọn đấng Christ

Written by Super User. Posted in Testimony||Làm Chứng

Trần Thuyên là một nhà trí thức Việt nam lớn lên vào cuối thời Pháp thuộc. Ông sanh ra  tại Quảng trị, học Trường Thiên Hựu (Institut de la Providence) ở Huế, sau đó ông sang Hongkong, tham gia vào một nhóm cách mạng chống Pháp thời đó.

Giữa thập niên 1940, ông sang Anh du học, và tốt nghiệp Cao học Văn chương Anh. Đầu thập niên 1950, ông sang Pháp hợp tác với kỹ sư Ngô Đình Luyện, để vận động cho sự trở về chấp chánh của Cố Tổng thống Ngô đình Diệm, người mà ông đã từng gặp gỡ tại Hongkong, bấy giờ hãy còn đang lưu trú tại Chủng viện Maryknoll, ở New Jersey, bên  Mỹ.

Khi Việt nam Cộng hòa được thành lập, Ông giữ chức Tùy viên Văn hóa của Tòa Đại sứ Việt nam tại Pháp, dưới quyền Đại sứ Phạm duy Khiêm. Tuy nhiên, không được bao lâu ông lại bị bệnh, phải vào bệnh viện, và rồi sau đó, khi lành bịnh, đời ông đã trải qua một bước rẽ hoàn toàn đổi khác.

Bài tường thuật dưới đây do chính ông viết ra, kể tỉ mĩ về bước rẽ quan trọng đó.Vào những năm 60, ông bà phục vụ cho một đài phát thanh Tin lành tại Bắc Phi, giảng Tin lành Cứu rỗi cho những người nói tiếng Pháp.

(Lời giới thiệu của Mục sư Dương Đức Hiền)