Thuyết Tiến Hóa Và Niềm Tin Cơ Đốc - ẢNH HƯỞNG CỦA THUYẾT TIẾN HÓA

Written by Super User. Posted in Christian Belief || Niềm Tin Cơ Đốc

 III. ẢNH HƯỞNG CỦA THUYẾT TIẾN HÓA. 

 Thuyết tiến hóa của Charles Darwin đã đem lại hai phản ứng: 

1. Những người ủng hộ.

Có người nhận định ảnh hưởng của Darwin trên mọi địa hạt học thuật, từ sinh vật học, địa chất học, hóa học, vật lý học, nhân chủng học, tâm lý học, triết học, giáo dục, xã hội học. Cả đến sử học, chính trị học và ngôn ngữ học cũng đều chịu ảnh hưởng thuyết tiến hóa của Charles R. Darwin. 

Thuyết tiến hóa của Darwin còn làm đảo lộn một số ngành khoa học khác như: Thiên văn học, Sử học, Cổ sinh vật học, Phôi thai học, Di truyền học và Thần học.. thuyết tiến hóa còn ảnh hưởng trên những nhà chính trị học và quân sự học. Phác-xít Đức đã áp dụng luật “khôn sống móng chết” để tiêu diệt các chủng tộc yếu. Họ còn bóp méo chủ nghĩa Darwin để giải thích cho sự đấu tranh giai cấp. Trong lãnh vực kinh doanh, những công ty làm ăn cũng dựa vào luật cạnh tranh sinh tồn mà tiêu diệt những công ty nhỏ bé hơn v.v.. 

2. Những người chống đối thuyết tiến hóa.

Chỉ một số ít nhà khoa học ủng hộ Darwin, đa số còn lại đều chống đối. Ở Anh có nhà khoa học Owen, ở Mỹ có Agassiz đều cho rằng thuyết tiến hóa của Darwin sẽ bị chìm vào lãng quên. Nhà thiên văn học John Herschel gọi thuyết của Darwin là “định luật lộn xộn”. Sedgweick, giáo sư địa chất học của Darwin ở đại học Cambridge cho thuyết của Darwin là “hoàn toàn sai lầm và có hại” và ông viết thư nói với Darwin rằng lý thuyết nầy làm cho ông “cười đến muốn bể bụng!” Sự chống đối mạnh mẽ nhất là từ phía tôn giáo. Giám mục Anh quốc giáo chống đối và dùng lời lẽ mạnh phản bác Darwin và người tích cực ủng hộ Darwin là nhà sinh vật học Julian Huxley. 

Ngày nay đa phần nhân loại phủ nhận thuyết tiến hóa của Darwin. Riêng tại Mỹ năm 2004, có tỉ lệ 45% người tin vào sự sáng tạo con người giống như hình dạng hiện tại vào thời điểm gần 10.000 năm trước.[6] 

Tóm lại, thuyết tiến hóa của Charles R. Darwin dầu vẫn còn được một số người nghiên cứu học hỏi, nhưng nó không còn là mối bận tâm của Cơ Đốc nhân nữa. Ngày nay ai cũng biết tiến hóa thuyết chỉ là một lý thuyết chứ không phải là khoa học. Vì vậy Cơ Đốc nhân dầu có nghiên cứu hay bị buộc học, thì nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì và tất nhiên nó cũng không thể đạp đổ được chân lý Thánh kinh và niềm tin Cơ Đốc nhân. 

Doulos