Thuyết Tiến Hóa Và Niềm Tin Cơ Đốc - GIÁ TRỊ CỦA THUYẾT TIẾN HÓA

Written by Super User. Posted in Christian Belief || Niềm Tin Cơ Đốc

II. GIÁ TRỊ CỦA THUYẾT TIẾN HÓA. 

 Theo một số nhà khoa học thuộc trường phái tiến hóa hữu thần. Tiêu biểu như tiến sĩ Francis S. Collins công nhận thuyết tiến hóa có một phần đúng khi giải thích về sự biến đổi trong một số loài. Như cùng một giống chó nhưng có nhiều loại, vì nó tiến hóa tùy theo môi trường và điều kiện sống. 

Tuy nhiên, ngoài một vài chi tiết khả dĩ chấp nhận thì có quá nhiều điều người ta không đồng ý với thuyết tiến hóa. Chẳng hạn như: 

1. Lẫn lộn giữa quá trình sinh trưởng với sự tiến hóa. Tiêu biểu là loài bướm từ trứng ra kén, từ kén nở ra sâu rồi từ sâu lột xác thành bướm. Con chuồn chuồn cũng vậy, đẻ trứng dưới nước, trứng nở ra ấu trùng, ấu trùng lột xác thành chuồn chuồn bay lên không. 

2. Động vật tương cận. Trong thế giới động vật có nhiều loài tương cận với nhau, nghĩa là Chúa dựng nên có những loài giống nhau mà không phải do tiến hóa. Tiến sĩ Collins gọi đó là: “Chúa đã sử dụng đi sử dụng lại những nguyên tắc thiết kế thành công.[1]” Như vậy khi nghiên cứu thấy có những sự giống nhau giữa các loài, thì không có nghĩa là nó tiến hóa từ con vật gốc mà ra. Theo cách giải thích đó, chúng ta hiểu rằng loài vượn có những điểm giống con người. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào về con người tiến hóa từ loài vượn cả. Ngược lại, vượn muôn đời vẫn là vượn và người muôn đời vẫn là người, không thay đổi. 

3. Thiếu những mắc xích tiến hóa. Người ta ví thuyết tiến hóa giống như một dây xích bị mất một số mắc xích, nên không thể trở thành khoa học được. Trên lý thuyết, từ một con vượn tiến hóa thành con người hoàn chỉnh phải mất hằng triệu năm. Vậy những con vật trung gian trong tiến trình tiến hóa đó ở đâu? Trải qua hơn 150 năm, các môn đệ của Darwin đã tìm đủ mọi cách để tạo ra con vật trung gian, trong đó có các phương cách dã man và vô đạo đức, như lấy tinh trùng của con vượn kết hợp với trứng của con người và ngược lại lấy tinh trùng con người cấy vào trứng con vượn để có thể sinh ra những con vật trung gian. Các nhà khoa học Liên xô cũ đã cố gắng làm việc đó, nhưng thất bại. Sang thập niên 80, các nhà khoa học Anh tiếp tục và đã cho ra đời hai con vượn sống không quá 10 năm và kết quả cũng chỉ là vượn, chứ không giống như con người được.[2] Vì vậy mãi mãi tiến hóa vẫn chỉ là một giả thuyết mà thôi. 

4. Phản khoa học. Trong sách “Dòng dõi loài người”, Darwin đưa ra một số sự kiện để chứng minh con người tiến hóa từ sinh vật hạ đẳng là vượn! Nhưng điều nầy hoàn toàn phản khoa học, vì một sản phẩm tinh vi phải ra từ một nguyên nhân khôn ngoan hơn. Ai cũng thừa nhận chức năng làm việc của máy Computer là phi thường, người bình thường không thể nào làm theo kịp. Vậy nó phải được những bộ óc khôn ngoan của con người làm ra, nó không thể là sản phẩm ngẫu nhiên hay từ những kẻ tầm thường, dốt nát làm ra được. Vậy làm thế nào con người khôn ngoan tuyệt vời lại ra từ loài vượn ngu đần và hoang dã kia được. Hơn nữa tự trong lương tâm của mỗi người không thể chấp nhận khi có ai đó nói mình giống vượn! Nói như thế là xúc phạm và thóa mạ người ta. Nếu quả thật vượn là tổ phụ loài người, thì con người phải tự hào mới đúng chứ! 

5. Khi khoa học về gen - nhiễm sắc thể ra đời thì càng làm sáng tỏ sự khác nhau giữa loài người và loài vật. Gen người hoàn toàn khác với gen loài vật. Khoa học đã chứng minh nhiễm sắc thể của loài nầy với loài kia không bao giờ lẫn lộn vào nhau hay nhảy từ loài nầy sang loài khác được. Thậm chí cùng là máu người, nhưng phải đúng nhóm máu, thì người nhận mới sống được. Qua đó chúng ta thấy quyền năng Đấng Tạo hóa là vô cùng kỳ diệu. Julian Huxley, nhà sinh vật học nói: “Nhìn lại lịch sử dài dằng dặc con người thấy rằng đó không phải là một lịch sử đi xuống mà là đi lên.. hiểu như vậy chúng ta có quyền kiên nhẫn.. biết rằng ít ra chúng ta cũng có hằng ngàn triệu năm nữa để vươn lên tới những đỉnh cao mới của cuộc sống.”[3] Tuy nhiên, theo cách nói của Huxley, nếu Chúa dựng nên mà còn khiếm khuyết để rồi theo luật tiến hóa tự nhiên hoàn chỉnh những gì Chúa đã sáng tạo còn dở dang, thì trước hết lời tuyên bố của Chúa: “Mọi việc đều tốt lành” là không thật. Thứ hai nếu mọi vật cứ ngày càng tiến hóa, thì thế giới nầy sẽ như thế nào? Nếu cả loài người và loài vật cứ tiếp tục tiến hóa thì sẽ đi tới đâu? Nhưng quả thật không hề có tiến hóa theo lý thuyết của Darwin và theo cách nói của Huxley! 

6. Con người phát triển và cải hóa theo đà văn minh về trí tuệ, khoa học, kỷ thuật, tiện nghi vật chất, nếp sống và sự tổ chức xã hội v.v.. tuy nhiên, con người thì mãi mãi vẫn hình thù đó, lương tri đó, tâm thần và linh hồn đó như Chúa đã dựng nên từ ban đầu. Sự gia tăng kiến thức, văn minh tiến bộ trong lãnh vực tri thức và khoa học kỹ thuật không phải là tiến hóa mà nó chính là sự phát triển tự nhiên của xã hội con người. 

Bản thân của Darwin vốn là người hữu thần. Ông luôn khẳnh định mình là người tin Thượng Đế. Trong quyển: “Đời sống và thư từ” ông viết: "Còn một lý lẽ rất mạnh nữa khiến tôi tin ở Thượng Đế, đó là lý lẽ lý trí chứ không phải lý lẽ tình cảm. Người ta rất khó hay hầu như không thể quan niệm được rằng cả cái vũ trũ mênh mông và kỳ ảo nầy.. lại có thể là kết quả của một sự ngẫu nhiên mù quáng.. suy nghĩ miên man như vậy, sau tôi tự cảm thấy phải tin rằng có một Đệ Nhất Nguyên Nhân có trí thông minh tương tự như người, nghĩa là tôi tin có Thượng Đế." [4] Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu mọi vật và vì không tìm được nguồn gốc của vạn vật nên Darwin rơi vào tình trạng hoài nghi và Bất khả tri. Darwin viết: “Chúng ta không thể nào biết nổi nguồn gốc của vạn vật và tôi đành cam nhận mình là người theo chủ trương Lý trí hữu hạn - nghĩa là Bất khả tri”[5]