Thuyết Tiến Hóa Và Niềm Tin Cơ Đốc

Written by Super User. Posted in Christian Belief || Niềm Tin Cơ Đốc

Trong bối cảnh xã hội Việt Nam, vấn đề tiến hóa được đề cao và đưa vào chương trình giáo dục học đường như là một phương tiện củng cố cho chủ thuyết duy vật. Ở một số nơi người ta còn dùng thuyết tiến hóa để chống lại sự hiện hữu của Đấng Tạo Hóa. Đa số những người chấp nhận thuyết tiến hóa đều phủ nhận quyền tạo hóa đã sáng tạo ra muôn loài vạn vật. Có một thời người ta xem thuyết tiến hóa như là lý thuyết khoa học vào hạng nhất, nhưng lần lần khi khoa học tiến bộ, những vấn đề của thuyết tiến hóa được các nhà khoa học xem xét lại trên cơ sở khoa học. Nhất là khi thuyết tiến hóa hữu thần xuất hiện đã kéo các nhà khoa học xích lại gần với Đấng sáng tạo hơn. Đây là điều vô cùng thú vị mà chúng ta cần biết qua. 

Để góp phần vào việc củng cố niềm tin Cơ Đốc nhân, đồng thời giúp Cơ Đốc nhân nhận thức giữa thuyết tiến hóa và giáo lý sáng tạo của Thánh Kinh có mâu thuẫn nhau không? Làm thế nào Cơ Đốc nhân có thể giải quyết những vấn đề khoa học đụng chạm đến Thánh kinh và niềm tin Cơ Đốc; chúng ta hãy suy nghĩ về THUYẾT TIẾN HÓA VÀ NIỀM TIN CƠ ĐỐC. Trước hết chúng ta cần biết: