Làm gì trong ngày yên nghĩ

Written by Super User. Posted in Christian Belief || Niềm Tin Cơ Đốc

 

 

Hãy nhớ Ngày Nghỉ đặng làm nên Ngày Thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ; vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh(Xuất. 20:8-11)

 

Lịch sử Thế giới cũng như Lịch sử Kinh thánh ghi lại rằng khoảng 1.450 năm trước khi Chúa Jêsus giáng sanh, dân Y-sơ-ra-ên đã làm nô lệ 400 năm tại Ai Cập. Khi đó Chúa đã dùng một người tên Môi-se thi hành 10 phép lạ giáng tai vạ trên Đế quốc Ai Cập để cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi cảnh nô lệ. Là nô lệ, nên dân Y-sơ-ra-ên không được hưởng phước Ngày Nghỉ, do đó, để chuẩn bị đưa một dân tộc nô lệ thành một dân độc lập, tự do, Chúa đã ban cho một Bộ Luật căn bản được gọi là 10 Điều Răn, trong 10 Điều răn nầy, Chúa đã qui định Điều Răn thứ tư là dân Chúa làm việc có nghỉ ngơi. Một người làm việc có nghỉ ngơi là một người tự do, còn người làm việc không được nghỉ ngơi là nô lệ.

Trong Điều Răn về Ngày Nghỉ, Chúa đã giải thích rõ ràng:

 

THỜI HẠN NGHỈ

 

Chúa đã dựng nên trời đất, muôn vật cùng loài người chúng ta và Chúa thực hiện công tác nầy trong 6 ngày, rồi Chúa dùng ngày thứ bảy làm ngày nghỉ

(1)Thứ nhất về Thời hạn nghỉ. Chúa không hề dạy nghỉ ngày thứ bảy (Saturday) hay Chúa nhật (Sunday), Chúa dạy: Người hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Như vậy, chu kỳ làm sáu ngày thì nghỉ một ngày, cũng như sáu năm phải nghỉ một năm (Lê. 25:1-7). 

(2)Theo Luật pháp qui định cứ 6 ngày thì nghỉ 1 ngày gọi là Ngày Nghỉ (Ngày Sa-bát); cứ 6 năm thì nghỉ 1 năm là Năm Sa-bát (Lê. 25:1-7), và đến sau năm thứ 49 là không gọi là Năm Sa-bát mà được gọi là Năm Hân Hỉ. Năm Sa-bát là Năm nghỉ ngơi hình bóng về Chúa Jêsus tái lâm lập Nước Ngàn Năm Bình an (Êsai 11: - 12; Khải. 20:4-6); còn Năm Hân Hỉ là Năm sau năm Sa-bát thứ bảy là Tự Do, làm hình bóng về Trời Mới Đất Mới. Dĩ nhiên, Ngày Nghỉ là Điều Răn, nên những người tin Chúa mà không giữ Ngày Nghỉ làm nên Ngày Thánh thì sẽ bị Chúa đoán phạt. Bài học dân Y-sơ-ra-ên từ sau ngày vua Sa-lô-môn chết đến đời vua Sê-đê-kia khoảng 490 năm, họ không giữ Năm Sa-bát, nên Chúa đã dồn lại phạt họ bị đày 70 năm ở Ba-by-lôn bù lại 70 năm không nghỉ ( II Sử 36:20-21). Kinh thánh ghi lại hình phạt nầy để cảnh cáo người đã tin Chúa không được ăn cắp Ngày Nghỉ của Chúa làm ngày riêng của mình, kẻo e Chúa dồn lại phạt một lần thì thật khốn khổ.

(3)Gần 2.000 năm qua, thế giới đã qui định mọi người được nghỉ vào Chúa nhật sau sáu ngày làm việc, nên chúng ta không cần đếm khác hơn. Nói chung là vậy, nhưng cũng có những người cố sức làm thêm theo kiểu: làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ, hoặc có người bị ép buộc làm thêm ngày nghỉ do chủ công ty xí nghiệp không kính sợ Chúa. Tôi tin Chúa sẽ mở đường cho người tin Chúa và sẽ xét đoán những người chủ.

 

NGHỈ ĐỂ LÀM GÌ?

 

       Đến khi Chúa ban Luật pháp cho dân Y-sơ-ra-ên là 10 Giới Răn thì Ngày Nghỉ đã trở nên một Giới Răn không được vi phạm. Nghe hai chữ “Giới Răn” hay Điều Răn, chúng ta hiểu lầm như một sự khắc khe, bức bách, nhưng nếu đọc lại nội dung của Giới Răn nầy chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời hoàn toàn vì yêu thương con người của chúng ta mà thôi. Tôi xin đọc Giới Răn đó được ghi trong Kinh thánh để Quý vị nhận xét: “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Người hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh”.Chúa yêu thương con người qua ngày nghỉ ở điểm nào? Ít nhất có 2 điểm Chúa ban Điều Răn Ngày Nghỉ vì yêu thương con người:

 

Chúa muốn con người sống xứng đáng địa vị làm con người, không phải là nô lệ. Quý Vị thấy dù máy móc bằng sắt thép cũng cần nghỉ để bảo trì, huống chi con người bằng xương thịt. Con người được Chúa ban tự do, hưởng phước, không phải sống kiếp nô lệ cứ làm việc mà không biết hưởng thụ. Vì vậy Chúa ban cho Ngày Nghỉ để bồi dưỡng lại sức khỏe thân thể lẫn tâm linh.

Về phương diện sinh học thì Chúa cho con người nghỉ để lấy sức lại, không phải nghỉ vì lười biếng. Có một người thợ làm bánh mì không kính sợ Chúa, nghe người ta khen, nên đứng lò không có ngày nghỉ. Tuần đầu ai cũng khen nhưng sau đó anh thợ nầy ngã gục và chết vì quá sức. Về thuộc linh, Điều Răn của Chúa ghi rõ: Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. ‘Thánh’ là biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, vì vậy, không phải Chúa cho nghỉ để làm những điều tội lỗi như nhậu nhẹt, say sưa, cờ bạc… mà để họp lại thờ phượng Chúa, không phải chỉ thờ phượng Chúa bằng cách ngồi đó hát, đọc kinh, cầu nguyện mà còn dự phần với Hội thánh để làm những công việc như Chúa dạy như: thăm viếng anh em, làm chứng về Chúa cho các bạn hữu. Nhiều người hiểu sai Ngày Nghỉ nên họ dùng ngày nghỉ để ăn chơi phung phí sức khỏe vào những việc vô ích, vô bổ, trong khi Chúa nhấn mạnh hai lần trong Điều Răn nầy: “Giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh” – nghĩa là biệt riêng ngày nghỉ thuộc về Chúa! Và Chúa dã kể ra chi tiết biệt riêng thuộc về Chúa là làm gì tứ là làm những việc theo Lời Chúa dạy: nghĩa là tạm thời gác lại những việc đời nầy, nghỉ ngơi thân thể, học Kinh thánh, cầu nguyện với Chúa, ca ngợi Chúa và không quên bồi đấp hạnh phúc gia đình.

 

2.      Chúa thật yêu thương muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình của con người là thứ con người không thể mua được. Chúa không muốn con người - nhất là con người của thời đại công nghiệp - chỉ lo làm mà quên hạnh phúc gia đình, nên Chúa ban Ngày Nghỉ - tất cả phải NGHỈ ít nhất một ngày trong một tuần để vợ chồng, con cái, mọi người thân chung quanh có chút thì giờ một ngày bên nhau: Bên nhau cùng thờ phượng Chúa, bên nhau dù đi shopping, bên nhau một bữa ăn chung… Đó không phải là mơ ước của tôi và Quý Vị sao?

Vì Điều Răn Ngày Nghỉ cao quý như vậy, nên vào thế kỷ đầu tiên, Kinh thánh cho biết rằng lúc Hội thánh của Chúa Jêsus Christ mới được thành lập trên đất, những người tin Chúa Jêsus đã dùng ngày mà Chúa Jêsus đã sống lại từ kẻ chết là ngày thứ nhất trong tuần lễ để làm Ngày Nghỉ hay là Ngày của Chúa – Chúa nhật, làm ngày nghỉ. Trải qua các thời đại, Hội thánh của Chúa Jêsus Christ tiếp tục dùng ngày của Chúa sống lại làm ngày biệt riêng cho Chúa, ít nhất người tin Chúa có một ngày sống theo lời Chúa dạy lo cho thân thể và tâm linh mình, đồng thời cũng lo cho hạnh phúc gia đình. Bạn có thấy cuộc sống đó cao quý không? Tôi tin rằng Bạn đồng ý: CAO QUÝ!

 

Tại sao Cơ-Đốc giáo thờ phượng Chúa vào Chúa nhật?

 

Trước hết tôi xin điều chỉnh một chút về từ ngữ “Ngày Chúa Nhật”.

 

·         Vì “Chúa Nhật” đã có chữ “Nhật” là ‘ngày’, nên chỉ cần nói Chúa nhật, không cần thêm chữ ‘ngày’.

·         Chính ra phải gọi là “Chúa nhật”, nhưng vì người chưa tin Chúa muốn tránh chữ Chúa nên gọi là Chủ nhật. Thật ra chữ Chúa hay chữ Chủ cũng là một từ trong tiếng Hán (Tiếng Trung quốc đọc theo âm tiếng Việt), tôi nghĩ những người tin Chúa Jêsus không có lý do gì lại gọi là Chủ nhật mà không gọi Chúa nhật.

 

1.      Hội thánh Đầu tiên không chỉ nhóm một ngày mà ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ thờ phượng Chúa (Công vụ 2:46). Điều quan trọng là những người thờ phượng Chúa đó là những người đã tin Chúa Jêsus Christ, họ đã được cứu rỗi, họ nhóm thờ phượng Chúa không phải để được cứu, mà để hưởng nhận tình yêu thương của Chúa và để họ tỏ lòng yêu thương đối với Chúa và đối với nhau (Rô. 12:1), ngày nào họ cũng thờ phượng Chúa ở đền thờ cũng như ở nhà riêng, vì họ biết thờ phượng Chúa là làm vinh hiển Chúa, nên Hội thánh Đầu tiên không chỉ làm vinh hiển Chúa ngày thứ bảy hay Chúa nhật mà Ngày nào cũng vậy.

2.      Khi người đàn bà Sa-ma-ri hỏi Chúa Jêsus: Tổ phụ chúng tôi đã thờ lạy trên hòn núi nầy; còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lạy là tại thành Giê-ru-sa-lem, nơi nào đúng? Chúa Jêsus đã phán: Hỡi người đờn bà kia, hãy tin ta, giờ đến, khi các ngươi thờ lạy Cha, chẳng tại trên hòn núi nầy, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem… Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy (Giăng 4:20-21, 23). Không phải thờ phượng ngày nào đúng, mà thờ phượng đúng là bằng tâm thần và lẽ thật thờ phượng Chúa là Cha – nghĩa là thờ phượng như con đối với cha mình, không phải như tội nhân đối với Chúa, đó là điều Chúa đòi hỏi.

 

4.      Hội thánh Đầu tiên dùng Ngày thứ nhất trong tuần làm Ngày thờ phượng Chúa, kỷ niệm ngày Chúa Jêsus phục sinh, ngày Đức Thánh Linh giáng lâm, ngày của một sự sáng tạo mới trong Chúa Jêsus Christ. Hội thánh Đầu tiên đã lấy ngày Thứ Nhất trong tuần lễ làm ngày chính thức thờ phượng Chúa (Công vụ 20:7; I Cô. 16:2), được gọi là Ngày Của Chúa hay Chúa nhật (Khải. 1:10). Người tin Chúa Jêsus ngày nay nhóm thờ phượng vào Chúa Nhật hay Ngày Thứ Nhất trong tuần là theo gương của Hội thánh Đầu tiên; Hội thánh Đầu tiên biết người tin Chúa Jêsus thuộc về Năm Hân Hỉ, cao hơn Năm Sa-bát của những  kẻ ở dưới Luật pháp.

 

Xin Chúa giúp chúng ta giống Hội thánh Đầu tiên ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ thờ phượng Chúa, không hẳn là thứ bảy hay Chúa nhật, để làm vinh hiển Chúa, không phải vì để được cứu, cũng đừng vì bất cứ lý do nào mà bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm (Hê. 10:25). 

 

Chúng ta cần xác định lại sự thờ phượng:

 

1.Thứ 1: Tại sao người tin Chúa thờ phượng Chúa?

Thánh Phao-lô giải thích lý do người tin Chúa thờ phượng Chúa như sau: Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em (Rô. 12:1). Lời Chúa dạy rõ: người tin Chúa thờ phượng Chúa vì họ đã nhận được ơn thương xót của Đức Chúa Trời là đang khi họ là kẻ có tội thì Chúa Jêsus Christ đã chịu chết cây thập tự đền tội cho họ (Rô. 5:8), cảm cái ơn yêu thương đó, người đã tin Chúa Jêsus vui mừng thờ phượng Chúa, không phải thờ phượng Chúa để được cứu.

 

1.Thứ 2: Thờ phượng Chúa là làm gì?

Kinh thánh ghi lại có những người biến Ngày Nghỉ thành một thứ Chủ Nghĩa Luật Pháp, một cái ách đặt loài người (Công vụ 15:10), trong khi những việc cần yếu khác bị họ bỏ qua. Thời tiên tri Ê-sai, 740 năm TC., dân Y-sơ-ra-ên thờ phượng Chúa trong Ngày Nghỉ bằng cách dâng những của lễ tốt, giữ ngày Lễ, ngày nghỉ cho đúng, trong khi họ hà hiếp kẻ mồ côi và người góa bụa, cướp của người nghèo, ăn hối lộ… (Êsai 1:11-17, 23). Chúa phán về sự thờ phượng sai lầm đó: Vậy nên, khi các ngươi giơ tay, ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườm rà, ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu.

Hoặc như những người Pha-ri-si thời Chúa Jêsus, họ đã dạy mọi người lúc nào cũng cảnh giác vi phạm Ngày Nghỉ sẽ bị phạt. Chúng ta hãy nghe Chúa Jêsus phán: Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Vậy thì Con người cũng làm chủ ngày Sa-bát (Mác 2:27-28). Người Pha-ri-si chỉ nghĩ: Ngày Sa-bát là thờ phượng Chúa bằng cách chỉ ngồi đó hát, đọc kinh, không cần quan tâm đến người chung quanh. Chúa Jêsus đã quở trách họ: Ai trong vòng các ngươi có một con chiên, nếu đương ngày Sa-bát, bị té xuống hầm, thì há không kéo nó lên sao? Huống chi người ta trọng hơn con chiên là dường nào! Vậy, trong ngày Sa-bát có phép làm việc lành (Math. 12:10-12). Một lần khác, Kinh thánh ghi thuật: Vả tại đó, có người đờn bà mắc quỉ ám, phải đau liệt đã mười tám năm; cong lưng chẳng đứng thẳng được. Đức Chúa Jêsus vừa thấy, gọi mà phán rằng: Hỡi đờn bà kia, ngươi đã được cứu khỏi bịnh… Bấy giờ người cai nhà hội nhơn Đức Chúa Jêsus đã chữa bịnh trong ngày Sa-bát, thì giận mà cất tiếng nói cùng đoàn dân rằng: Có sáu ngày phải làm việc, vậy hãy đến trong những ngày ấy để được chữa cho, đừng đến trong ngày Sa-bát. Nhưng Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, mỗi người trong các ngươi, đang ngày Sa-bát, há không mở bò hoặc lừa mình ra khỏi máng cỏ, dắt đi uống nước sao? Con gái của Áp-ra-ham nầy, quỉ Sa-tan đã cầm buộc mười tám năm, há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao? (Luca 13:11-17).

Vấn đề không phải là Nghỉ ngày nào, mà Lời Chúa dạy chúng ta phải quan tâm thờ phượng Chúa cách nào? Xin Chúa cho chúng ta bắt chước tác giả Thi thiên:Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va(Thi. 122:1).

 

Ai phải nghỉ? Chúa đã ra lịnh tất cả những người trong gia đình phải nghỉ, kể cả khách trong nhà. Cảm ơn Chúa, từ hơn 3.500 năm trước, Chúa đã biết thế giới đi vào thời kỳ công nghiệp hóa khiến mọi người lao vào công việc quên cả gia đình là tổ ấm, là nền tảng xã hội, là nền tảng Hội thánh, nên Chúa ra lịnh nghỉ toàn bộ để ít ra loài người chúng ta còn được một ngày đoàn tụ hưởng hạnh phúc trong khung cảnh gia đình êm ấm.

Tuy nhiên, từ thời Cựu Ước đến Tân Ước, có những người BIẾN NGÀY NGHỈ THÀNH CHỦ NGHĨA LUẬT PHÁP:

 

Chúng ta hãy nghe các sứ đồ dạy:

PHI-E-RƠ đã gọi thứ Chủ Nghĩa Luật pháp đó là một cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi (Công vụ 15:10)

PHAO-LÔ quở trách nặng những kẻ sau khi tin Chúa Jêsus rồi còn muốn cậy Luật pháp để được cứu trong thư Galati: Hỡi người Ga-la-ti ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người mà trước mắt đã được rõ bày ra Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá? Tôi chỉ hỏi anh em một câu nầy: Ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Anh em há luống công mà chịu sự khốn khổ dường ấy sao? nếu quả là luống công! Đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em, thì làm bởi các việc luật pháp, hay là bởi đã nghe mà tin? (3:1-5) Và Phao-lô nói: Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.

Khi viết thư cho người tin Chúa tại thành Cô-lô-se là những người bị cám dỗ giữ Luật pháp để được cứu ngoài đức tin nơi Chúa Jêsus Christ, Phao-lô nói:Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày Sa-bát, ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ.

 

Không đi thờ phượng Chúa vào Chúa nhật thì có tội không?

 

Tiếng Việt chúng ta thật phong phú khi trả lời: KHÔNG CÓ, nghĩa là KHÔNG có tội và CÓ tội. Để trả lời câu hỏi nầy, chúng ta phải căn cứ theo Kinh thánh là Lời Chúa dạy và thái độ của người đó đối với Lời Chúa dạy.

Tại sao người đó KHÔNG ĐI  thờ phượng Chúa vào Chúa nhật?

1.      Người đó không di vì không được đi do bị cấm, hoặc ở trong hoàn cảnh bị bắt bớ, hạn chế nào đó, dù lòng rất muốn đi cùng Hội thánh thờ phượng Chúa mà không đi được, thì người đó không có tội

Vì sao không có tội? Vì qua Kinh thánh dạy, một người được Chúa cứu không phải vì người đó đi thờ phượng, mà chỉ vì người đó bằng lòng hạ mình ăn năn tội với Chúa và quyết định tin nhận công lao chuộc tội của Chúa Jêsus Christ bởi sự chết đền tội của Chúa Jêsus trên cây thập tự và sự sống lại của Ngài cho chính đời sống cá nhân mình. Người nào dạy tin Chúa Jêsus mà còn phải làm đièu nầy điều kia ngay cả phải đi thờ phượng Chúa mới được cứu, tất cả là giáo lý sai lạc. Kinh thánh đã quở trách nặng những người dạy như thế.

Vấn đề quan trọng là ăn năn tội tin Chúa trước, rồi sau đó, người đã tin Chúa vì yêu mến Chúa là Cha chúng ta nên chúng ta muốn đi nhà thờ là Nhà của Cha mình để thờ phượng Chúa; tại nhà thờ, có những người tin Chúa cũng là con của Chúa chung một Cha trên trời với chúng ta, là anh em trong Chúa với chúng ta, cần gặp nhau để chia sẻ niềm tin giúp nhau gây dựng đời sống theo Chúa.  Cho nên một người tin Chúa không ĐƯỢC đi thờ phượng Chúa là không có tội.

Tuy nhiên, nếu có những trở ngại nào khiến không được đi thờ phượng Chúa, thì người tin Chúa nhờ ơn Chúa vượt qua, đừng để trở ngại đó thành cái cớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Có người hỏi Mục sư Billy Graham rằng: Chúa dạy trong ngày nghỉ nếu có con chiên té xuống giếng thì chúng ta phải cứu nó lên. Nếu trong ngày nghỉ nào con chiên của tôi cứ té xuống hoài thì tôi phải làm sao? Mục sư Billy Graham trả lời: Thế thì một là làm thịt con chiên đó hoặc lấp cái giếng lại. Tôi quả quyết với Bạn là khi một người đã tin Chúa, đã hưởng được phước hạnh được Chúa cứu rồi, lòng người đó luôn ước ao đi thờ phượng Chúa, không phải chỉ Chúa nhật mà còn muốn ngày nào cũng được thờ phượng Chúa như những tin Chúa trong Hội thánh đầu tiên.

2.      Người không muốn đi thờ phượng Chúa là vì lười biếng, hoặc cho rằng không cần thiết, thì người đó có tội không vâng lời Chúa dạy. Tại sao? Vì Kinh thánh dạy TIN là vâng phục, vâng lời; một người nói mình tin Chúa thì phải vâng theo lời Chúa dạy qua Kinh thánh, một trong những điều Chúa dạy là “Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh…”, mà người đó không vâng lời Chúa để làm theo thì chúng ta có quyền đặt câu hỏi: người đó có tin Chúa không?

3.      Người đó không đi thờ phượng Chúa vì hiểu lầm thờ phượng Chúa là đi lễ, đi chỉ vì tổ chức Hội thánh bắt buộc, thì đây là một sai lầm cần học Kinh thánh sửa lại. Tôi cũng mong các Hội thánh không gọi đi thờ phượng Chúa là đi Lễ, vì thờ phượng Chúa là niềm vui của người tin Chúa, thờ phượng Chúa là hiệp nhau hát ngợi khen Chúa, cùng nhau học Kinh thánh là Lời Chúa để làm theo; hiệp nhau cầu nguyện cho nhau, ngoài ra còn hiệp nhau cứu người chưa tin trong cộng đồng và nhiều nơi trên thế giới.

4.      Có thể người nầy không muốn đi vì có chuyện buồn với anh em trong Hội thánh, tôi xin Chúa cho anh em hãy nhờ ơn Chúa tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa Jêsus Christ vậy. Nếu cứ sự giận trong lòng hoài thì có tội không vâng lời Chúa tha thứ nhau như Chúa dạy.

Tại nước Úc nầy, có những người Việt Nam vì lý do nào đó muốn đi nhà thờ Úc gọi là thờ phượng Chúa. Nghe thì hợp lý, nhưng qua Lời Chúa dạy, Chúa muốn người tin Chúa ngoài cá nhân với Chúa thì còn có trách nhiệm với anh em trong Chúa, trách nhiệm với tha nhân nhất là người chưa tin Chúa. Do đó cơ hội hay môi trường để một người tin Chúa làm theo Lời Chúa qua sự chia sẻ đức tin với anh em, góp phần gây dựng Hội thánh, làm chứng về Chúa tốt nhất, dể nhất, chắc chắn là giữa những người đồng hương của mình. Tôi mong rằng sự góp ý nầy được lắng nghe. Lời Chúa còn dạy: Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm! Chẳng phải cá nhân mình đi thờ phượng Chúa mà còn phải khuyên bảo, nhắc nhở người chung quanh cùng thờ phượng Chúa nữa (Hêb. 10:25).