Linh hồn con người đi đâu sau khi chết?

Written by Super User. Posted in Christian Belief || Niềm Tin Cơ Đốc

“Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình” (Thi Thiên 146:4)

“Và bụi tro trở về đất như nguyên thủy, còn thần linh trở về với Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó” (Truyền Đạo 12:7)

Con người sau khi qua đời, phần thân xác (body) sẽ được chôn trong mồ mả, hỏa táng, thủy táng…, có những thân xác bị tan vỡ hoàn toàn do bom đạn không thu hồi lại được, dù bằng cách nào đi nữa, thân xác sẽ trở về bụi đất. Phần linh hồn của con người sẽ không chết nhưng đi về một nơi cư trú mà Đức Chúa Trời định sẳn cho họ. 

Một số vấn đề liên quan đến nơi ở của những người qua đời được nhiều người quan tâm và thắc mắc như: Người tin nhận Chúa Jesus sau khi chết sẽ ở đâu? Người khước từ Chúa Jesus sau khi chết sẽ đi về đâu? Các thánh đồ trong thời Cựu Ước khi qua đời họ đi đâu? Chúa Jesus ở đâu trong khoảng thời gian từ lúc Chúa chết trên thập giá đến lúc Chúa sống lại? Bằng cách nghiên cứu tất cả các câu chuyện có liên quan đến sự qua đời của các nhân vật trong Kinh Thánh, chúng ta có cái nhìn tổng quát về nơi cư trú của linh hồn con người sau khi chết.