Phòng Ốc Đại Hội

Written by Super User. Posted in Đại Hội 2014

St. Catherine College

Trinity College

...

Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu - Lần 4

Written by Super User. Posted in Đại Hội 2014

logoChủ đề:           Hội Thánh Vững Mạnh

Thời gian:       27 – 31/12/2014

Địa điểm:        Perth, WA

Gồm 2 chương trình riêng biệt Tiếng Anh và Tiếng Việt

Ghi danh tham dự

Diễn giả Việt ngữ

Mục Sư, Tiến Sĩ LÊ VĨNH THẠCH
Giáo hạt trưởng Giáo hạt Việt Nam tại Hoa Kỳ

Mục Sư HỒ THẾ NHÂN
Giám học Viện Thần Học Giáo hạt Viện Nam tại Hoa Kỳ

[row]
[column three-fourths] DANIEL HOÀNG, Ph.D [list ...