Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu - Lần 4

logoChủ đề:           Hội Thánh Vững Mạnh

Thời gian:       27 – 31/12/2014

Địa điểm:        Perth, WA

Gồm 2 chương trình riêng biệt Tiếng Anh và Tiếng Việt

Ghi danh tham dự

Diễn giả Việt ngữ

Mục Sư, Tiến Sĩ LÊ VĨNH THẠCH
Giáo hạt trưởng Giáo hạt Việt Nam tại Hoa Kỳ

Mục Sư HỒ THẾ NHÂN
Giám học Viện Thần Học Giáo hạt Viện Nam tại Hoa Kỳ

[row]
[column three-fourths] DANIEL HOÀNG, Ph.D
  • Giáo sư thỉnh giảng Viện Thần Học Việt Nam tại Hoa Kỳ (UUC)
  • Tiến sĩ Thần học, The Catholic University of America, Biblical Studies
  • Cao học, The Catholic University of America, Biblical Studies
  • Cử nhân Khoa học, The University of Maryland
Hiện phục vụ tại: [list bullet-5] [li]Trung ...